Kongsberg Marine Broadband Radio

Kunde: Fuglefjellet, Ålesund
Oppdrag: AD & Etterarbeid

På oppdrag fra de flinke folkene på Fuglefjellet har Furnes Design bidratt med etterarbeid på en serie 3D-illustrasjoner til et større prosjekt Fuglefjellet har gjort for Kongsberg Maritime. Oppdraget bestod i å finne stil og uttrykk til illustrasjonene i samarbeid med Fuglefjellet og forsterke det visuelle uttrykket ved hjelp av etterarbeid i Photoshop. All 3D er gjort av Fuglefellet i dette prosjektet. 

 
 

En liten før/etter sammenligning som viser mulighetene ved bruk av etterarbeid på illustrasjoner og foto.