InSoft lanserer nytt ERP system

Kunde: Spirdesign, Ålesund
ANIMASJON

I samarbeid med Spirdesign har Furnes Design laget en kort introduksjonsanimasjon for enkelt å forklare prinsippene til InSoft's nye ERP løsning, Touchtime. For enkelt å forklare abstrakte prinsipper innen ERP-systemer laget vi en egen verden som inneholder alle stegene i salgskjeden fra bestilling i butikk, produksjon og logistikk. Du kan se animasjonen her: