Hva kan du forvente? Jeg forstår ditt behov. Enkel struktur. Konkrete forslag til løsninger, uten lange prosesser.

FURNES DESIGN er Christoffer Furnes. Jeg har 10 års erfaring som designer og innholdutvikler fra reklame- og produksjonselskaper på Sunnmøre. Med både lokale og internasjonale kunder har hovedfokus vært den maritime næringen. Foredling av teknisk grunnlag til et tydelig og visuelt budskap. Målsetningen er alltid en enklere og mer effektiv salgsprosess i B2B-markedet, i en vel-designet innpakking.

Jeg kan sikkert hjelpe deg med det meste, men ønsker du et resultat som overgår forventningene, er det 3 områder jeg kan bidra med mer enn de fleste. Nedenfor finner du en kort innføring, eller gå direkte til kontakt info.

Tjenester

IkonWeb.png
 

HMI (Human Machine Interface). Utvikling og design av oversiktlige og effektive grensesnitt til digitale kontroll- og styringsystemer. Bindeleddet mellom ingeniør og bruker er viktigere enn noen gang. Moderne systemer blir stadig mer komplisert og krever brukerens oppmerksomhet til store mengder informasjon. Rett informasjon til rett tid, vist på rett måte er essensielt for en sikker og effektiv arbeidssituasjon i mange bransjer i dag.
WEB. Nettsider med visuelt innhold og effektivt budskap. Moderne design, tilpasset alle skjermflater helt fra mobil til desktop.  

 

GRAFIKK. Grafisk visualisering i form av 2D eller 3D. Et effektivt virkemiddel til å formidle komplekst og teknisk innhold på en rask og lettfattelig måte. Fra enkel skjematiske visualisering av abstrakte prosesser, til detaljert fotorealistiske 3D av produkter eller konsepter som ennå bare befinner seg på skissestadiet.

 

FOTO. Fra en start som fritidsinteresse, har dette gradvis blitt en økende del av min arbeidsdag. En naturlig forlengelse av ønsket om å formidle budskap visuelt. I tillegg til å være en inspirerende variasjon i hverdagen er foto også en effektiv budskapformidler i web- og visualiseringsprosjekter.

 

En del av et fellesskap

FURNES DESIGN er én dedikert mann med én maskin, men er ikke alene. Jeg er del av en gruppe selvstendige designere med utfyllende kompetanseområder. Vårt fellesskap har bred erfaring fra design- og reklamebransjen. Sammen skaper vi en unik kompetanse som settes sammen i prosjekt etter behov. Dette gir deg trygghet og produksjonskapasitet til dine behov, på lang sikt.

Spirdesign
Sissel Karin W. Schmidt

Pen & Pixel
Ingvild Mork

Ta kontakt

Å ta kontakt koster ingenting. Derimot finner du raskt ut om jeg er den du leter etter. Om jeg ikke er rett person for jobben, kan jeg kanskje peke deg i riktig retning.

 
Christoffer Furnes
(+47) 45 47 20 28
christoffer@furnesdesign.no
Parkgata 3A
6003, Ålesund, Norge
OrgNr: 988774359