NMS Dekksimulator konsept

Kunde: NMS AS, Stavanger
3D GRAFIKK

I samarbeid med Pen & Pixel har Furnes Design laget en konseptillustrasjon til NMS for å vise prinsippene til NMS dekksimulator. Simulatoren skal fungere som et treningsenter for krevende dekkoperasjoner for ankerhåndteringfartøy og vil gi elevene mulighet for realistisk trening på krevende operasjoner i et trygt miljø.