VARD SeaQ Bridge

Kunde: VARD, Ålesund
HMI DESIGN

I anledning lansering av VARD's fremtidsrettede 'A Step Forward' konsept til NorShipping i 2015, har Furnes Design i tett samarbeid med VARD's egen R&D avdeling og Montaag utviklet prinsipper for navigering og interfacedesign til SeaQ OS. Med SeaQ OS ønsker VARD å samle alle automasjon-, alarm- og navigasjonssystemer på broen i et felles grensesnitt. Målsettingen har vært å presentere store mengder informasjon til brukeren på en pedagogisk og oversiktlig måte, i et fremtidsrettet design, som er praktisk gjennomførbart i henhold til regelverk og plattform.