VARD SeaQ IAS

Kunde: VARD, Ålesund
HMI DESIGN

I samarbeid med VARD's R&D avdeling har Furnes Design utviklet et nytt konsept til Integrated Automation System (IAS) for VARD. Oppdraget besto i å lage et nytt og mer moderne visuelt interfacedesign, forenklet navigeringsprinsipp og nye idéer til måter å visualisere informasjon og data på.