Revolusjonerende automatisering for akvakultur

Kunde:
Seaonics AS
Kategori:
HMI design

På oppdrag fra Seaonics har Furnes Design i samarbeid med kunden utviklet og designet nytt interface til Seaonics FishSense system for oppdrettnæringen. Systemet muliggjør økt effektivitet og presisjon gjennom utstrakt automatisering og dataanalyse oppdrettsanleggene.

Som en del av konseptutviklingen ble det også laget en animasjon som forklarer syklusen til bestilling av fôr og mating på et oppdrettsanlegg.

FishSense kontrollsenter

Med automatisering av oppdrettsanlegg muliggjør man fjernstyring fra land av de oppgavene som krever spesialkompetanse eller utføres sjeldent. I samarbeid med kunden har Furnes Design laget forslag til design og visualisering av hvordan kontrollsenteret kan se ut.

Kontrollpult og fellesarealer fra FishSense kontrollsenter som muliggjør styring av flere oppdrettsanlegg fra land.

Andre prosjekter