Ta kontakt

Visualisering av digital produksjonslinje

Kunde:
Optimar AS
Kategori:
Visualisering

På oppdrag fra Optimar har Furnes Design laget en animasjon og serie illustrasjoner av Optimars Commander system til AquaNor 2018. Ved å visualisere abstrakte effektiviseringspotensiale i en skjematisk fabrikk ble det lettere å synliggjøre fordelene ved en integrert digital prosesslinje.

Besøk nettsiden

Utsnitt fra animasjon som viser optimalisering av flyt gjennom produksjonslinjen.

No items found.

Ved å visuelt koble interface sammen med de aktuelle maskinene i produksjonslinjen blir det enklere å se sammenhengen mellom hardware og software.

Andre prosjekter