Konsept og animasjon av digital produksjonslinje

Kunde:
Optimar AS
Kategori:
Visualisering

På oppdrag fra Optimar har Furnes Design laget en animasjon og serie illustrasjoner av Optimars Commander system til AquaNor 2018. Ved å visualisere abstrakte effektiviseringspotensiale i en skjematisk fabrikk ble det lettere å synliggjøre fordelene ved en integrert digital prosesslinje.

Ved å visuelt koble interface sammen med de aktuelle maskinene i produksjonslinjen blir det enklere å se sammenhengen mellom hardware og software.

Noen korte utdrag fra animasjonen som viser eksempler på elementer fra HMI integrert i en virtuell prosesslinje.

Andre prosjekter