A Step Forward with VARD

Kunde:
VARD Group
Kategori:
HMI design

Som en del av lanseringen av VARD's 'A Step Forward' konsept til Norshipping 2015 laget Furnes Design en omfattende pakke med interface design for SeaQ Bridge. I nært samarbeid med kunden har arbeidet har bestått i å ta videre konseptskisser til fungerende design for implementering i SeaQ systemet utviklet av VARD.

Et utvalg av systemikonene som ble laget til SeaQ Bridge systemet.

SeaQ Bridge system

I samarbeid med kunden har Furnes Design videreutviklet 'A Sted Forward' brokonseptet og tilpasset designet til VARD fartøy under bygging.

Tilpassing og visualisering av konsoll og kontrollpanel for fiskefartøy.

Andre prosjekter